اموزشگاه تحقیقاتی آرین طیف

برنامه نويسي مقدماتي جاوا (Core Java / J2SE )

تعداد جلسات :

13 ساعت تئوری 27 ساعت عملی

تعداد دانشجویان :

8582

ویدیو معرفی
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
ریال3581000
شروع کنید

زبان شیرین برنامه نویسی جاوا : 

جاوا یک زبان برنامه‌نویسی چندمنظوره و شی‌گرا است. حدودی زیادی به C و ++C شباهت دارد.اما استفاده از آن آسان‌تر است.جاوا یک زبان شی‌گرا است

دلیل قدرتمند بودن زبان جاوا  : ((جاوا یک زبان مبتنی بر شبکه است)) و  ((جاوا یک زبان تفسیر شده است)) و  (( جاوا یک زبان مستحکم است )) و

((جاوا یک زبان امن است)) و (( جاوا یک زبان فارغ از معماری است )) و  ((جاوا یک زبان پرتابل است)) و  ((جاوا یک زبان با عملکرد بالا است)) و ((جاوا یک

زبان چند نخی (multithread) است . (( جاوا یک زبان پویا (دینامیک) است))

زبان های برنامه نویسی مرتبط با جاوا  ؟!

اسکالا (Scala)

گرووی (Groovy)

فریم ورک های جاوا اسکریپت ؟!

  • Dropwizard
  • Grails
  • GWT
  • Hibernate
  • JavaServer Faces
  • JHipster

این دوره زبان برنامه نویسی بدرد چه کسانی می خورد ؟!

1 ) افرادی که سایقه کار با برنامه نویسی را داشته اند

2 )  افرادی که برنامه نویس بک اند هستند

3 )  افراد  16 سال به بالا هستند

4 ) به خصوص برای دانشجویانی که رشته شون کامپیوتر هستند

 

 

::: دوره‌های مفید دیگر :::
آرین طیف
/5
آرین طیف
/5
آرین طیف
/5