اموزشگاه تحقیقاتی آرین طیف

تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران (ms)

تعداد جلسات :

36 ساعت تئوری 76 ساعت عملی

تعداد دانشجویان :

8582

ویدیو معرفی
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
ریال20837000
شروع کنید
::: دوره‌های مفید دیگر :::
آرین طیف
/5
آرین طیف
/5
آرین طیف
/5