اموزشگاه تحقیقاتی آرین طیف

خبرنگاری ورزشی

تعداد جلسات :

51 ساعت تئوری 185 ساعت عملی

تعداد دانشجویان :

8582

ویدیو معرفی
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
ریال21990000
شروع کنید
::: دوره‌های مفید دیگر :::
آرین طیف
/5
آرین طیف
/5
آرین طیف
/5